Ai có con mà không phải dạy dỗ, nhưng dạy dỗ cách nào để có hiệu quả lại là một khoa học và nghệ thuật lớn, cần phải nắm rõ những nguyên tắc đã được đúc kết từ nhiều công trình nghiên cứu giá trị và nhất là, đã được rút ra từ thực tế cuộc sống của thời...
Khi con bắt đầu có ý thức và nhạy cảm hơn với môi trường xung quanh đang sống, bé sẽ luôn tò mò muốn tìm hiểu khám phá mọi thứ. Đây có thể là những biểu hiện để phát triển trí não, giúp bé thông minh hơn. Mẹ hãy quan sát những hiểu hiện của bé yêu khi tháo lắp...